Hoppa till sidans innehåll

Policy ersättningar till tränare och aktiva


Policy avseende ersättningar till aktiva och ledare i Slalomklubben Vitesse:

Denna policy har antagits för säsongen 2018/2019 och gäller tillsvidare. Policy kan omprövas beroende på den ekonomiska utvecklingen i klubben. Vid ändring av policy krävs beslut på styrelsemöte.

Avgifter

Alla i klubben ska betala medlemsavgift. Detta gäller samtliga aktiva, styrelseledamöter och tränare.

Alla aktiva betalar träningsavgift eller avgift till skidskolan som beslutas årsvis av styrelsen. Gäller även barn till tränare och styrelseledamöter. Ledamöter av styrelsen erhåller träningsavgiften för ett barn som ersättning för sin arbetsinsats.

Våra intäkter kommer till stor del av att vi bemannar liften och liftkortskassan. Vi har inte försäljning av lotter, strumpor och liknande aktiviteter. I stället föreligger arbetsplikt (stå i liften eller kiosken) för föräldrar till aktiva barn. Omfattningen beslutas av styrelsen och beror till stor del på säsongens längd och antalet medlemmar. En normalsäsong bemannar varje familj liften ca 2-3 ggr alternativt kiosken 3-4 ggr. Tränare, styrelseledamöter och vissa andra som utför annan omfattande arbetsinsats (enligt beslut av styrelsen) omfattas inte av arbetsplikt. Hjälptränare i skidskolan omfattas av arbetsplikten.

Möjlighet finns att om så önskas friköpa sig från arbetsplikt. Detta skall meddelas klubben innan säsongen startar. Kostnaden för detta är 2600 kr och skall vara inbetald senast 23/12. Avgiften motsvarar kostnaden att hyra in personal för att täcka arbetsbehovet som avses. Vid fler än ett barn halveras avgiften från barn 2 och framåt, dvs. 1300 kr per barn.

 

Tävlingar

Tävlingsavgifter betalas i sin helhet för alla som tränar med klubben hemma i Skövde.

Medlemmar som går skidgymnasium

För medlemmar som tidigare tränat med klubben i Skövde och som går skidgymnasium betalar klubben tävlingsavgifter upp till 3 tkr per säsong. Åkare ansvarar själv för anmälan och inbetalning av tävlingsavgifter.

Klubben betalar ut ersättning till åkare vid max 2 utbetalningstillfällen per år mot uppvisande av kvitto och resultatlista för respektive tävling ersättning yrkas för.

Övriga medlemmar (ej skidgymnasium)

För medlemmar som tidigare tränat med klubben i Skövde och som tävlar och tränar (ej skidgymnasium) på annan ort betalar klubben tävlingsavgifter upp till 3 tkr per säsong. Åkare ansvarar själv för anmälan och inbetalning av tävlingsavgifter.

Klubben betalar ut ersättning till åkare vid max 2 utbetalningstillfällen per år mot uppvisande av kvitto och resultatlista för respektive tävling ersättning yrkas för.

Ytterligare 2,000kr läggs till startavgiftspotten vid medverkan i klubbens aktiviteter.
Detta kan exempelvis ske i form av:

 - Leda barmarkträning

 - Hålla en föreläsning

 - Leda en snöträning
 * Startavgiftspotten maximeras till 9,000kr och uppnås efter 3 genomförda aktiviteter

Vid tävlingar som LVC-kval och USM-kval utgår milersättning till tränare/ledare för en bil med den skattefria ersättning som årligen beslutas av Skatteverket, för närvarande 18,50 kr per mil. Om två tränare/ledare behövs för besiktning får de samåka eller dela på milersättningen. Ersättning för liftkort utgår till tränare/ledare som besiktigar banan.

LVC-final: Bilersättning för en bil, tränarnas del av boendekostnad samt liftkort ersätts av klubben till två tränare/ledare som utses av styrelse och tränarna i samråd. Ingen ersättning utgår till de aktiva men klubben står för liftkort.

Sverigefinal: Ersättning till de aktiva utgår med 250 kr per natt samt liftkort. Liftkortsersättning utgår om behov finns för hjälp vid besiktning till en tränare/ledare. Inga logikostnader eller reseersättningar till tränare utgår.

USM-final: Ersättning till de aktiva utgår med 250 kr per natt samt liftkort. Inga logikostnader, liftkort eller reseersättningar till tränare utgår då regionstränare finns på plats. Har åkare kvalificerat sig genom Sverigefinalen frånräknas utbetald ersättning från Sverigefinalen vid USM.

JSM och SM: Ersättning utgår till de aktiva för liftkort.

Inga ersättningar utöver startavgift utgår för övriga tävlingar.

Läger

För att åka på läger krävs att man är aktiv medlem och har betalt träningsavgift, undantag breddlägret och Österrikelägret enligt nedan.

Breddläger anordnas en gång per år, normalt i december, och är öppet för alla aktiva medlemmar och deras syskon eller föräldrar. Lägeravgiften är subventionerad och om ”externa” personer vill följa med måste de betala ett tillägg som beslutas av styrelsen inför varje breddläger. Styrelseledamöter och tränare som följer med på breddlägret behöver inte betala lägeravgift. De har dock arbetsplikt på lägret vid behov. Antal tränare och vilka tränare som ska följa med på breddlägret styrs av behovet och beslutas i god tid innan lägret av styrelsen i samråd med tränarna.

Österrikeläger anordnas normalt under höstlovet. Alla deltagare betalar hela lägeravgiften till klubben som i sin tur betalar till researrangören. Medföljande syskon och föräldrar betalar full avgift och bereds plats i träningsgrupp endast om möjlighet finns.  Klubben betalar medföljande tränares avgift. Medföljande tränare som ej har egna barn i klubben erhåller utlandstraktamente enligt RSV’s tabeller. Antal tränare och vilka tränare som ska följa med på breddlägret styrs av behovet och beslutas i god tid innan lägret av styrelsen i samråd med tränarna. En reseansvarig från klubben utses av styrelsen som håller i förberedelser och anmälningar, fungerar som reseledare på plats och är behjälplig vid behov på träning eller exempelvis vid en olycka. Reseansvarig betalar ½ avgift. Vid behov kan materialansvarig utses som även hjälper till vid träning. Materialansvarig betalar ½ avgift.

Extraläger för U12- och U14-åkare kan anordnas vid behov. Deltagare betalar sin del av lägrets kostnader. Klubben står för deltagande tränares omkostnader motsvarande de som ingår i lägeravgiften för kost, logi, liftkort och resa. Antal tränare och vilka tränare som ska följa med på lägret styrs av behovet och beslutas i god tid innan lägret av styrelsen i samråd med tränarna.

Distriktsläger arrangeras av distriktet och betalas av deltagarna direkt till distriktet. Klubben står för en förälders/hjälptränares omkostnader per läger motsvarande deltagarnas avgift till distriktet. Om två vuxna vill åka delar de på ersättningen.

Regionläger betalas av deltagarna själva.  Inga ersättningar eller subventioner utgår för regionläger. 

Vill tränare arrangera ytterligare läger är grundregeln att tränare står för sina egna kostnader alternativt att de bekostas av övriga lägerdeltagare.  Kostnaderna ska således inte belasta klubben. Vid exempelvis snöbrist kan denna regel justeras efter beslut från styrelsen.

Gymkort bekostas för närvarande inte av klubben.

Allt arbete som utförs av tränare, styrelse och andra funktionärer är ideellt och ingen ersättning utöver ovan angivna kostnadsersättningar utgår.

Denna policy är antagen på SK Vitesse styrelsemöte 2018-12-06.

Det finns inget album kopplat till denna sida.

 

 furhoffs

 

LindstromsBil_cmyk_utan_orter

CEJN Corporate Identity | CEJN

imageu3uet.png

imagew54y5.png

imagepz4br.png

image2hvdt.png

imageiewsn.png

Postadress:
SK Vitesse - Skidor
Box 92020
54102 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info